dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Prawo pracy

IV Pakiet legislacyjny:
Zmiany w prawie pracy

  •  Kwestie obowiązków nałożonych na pracodawcę i pracownika, wynikających ze stosunku pracy, terminów w prawie pracy i rozwiązywania umów o prace.